فهرست مطالب
آمار بازدیدکنندگان

چگونگی خواندن نماز احتیاط، موارد وجوب سجده سهو و چگونگی خواندن آن

بسم الله الرحمن الرحیم


نماز احتیاط چگونه خوانده می شود؟

کسی که نماز احتیاط بر او واجب است – که به موارد ان در بحث شک های صحیح صحیح اشاره شد- باید بعد از سلام نماز و اتمام آن، فورا نیت نماز احتیاط بکند و تکبیر بگوید و حمد را بخواند و به رکوع برود و دو سجده نماید.

اگر یک رکعت نماز احتیاط بر او واجب است، بعد از دو سجده تشهد بخواند و سلام دهد.

اگر دو رکعت نماز احتیاط بر او واجب است بعد از دو سجده، یک رکعت دیگر مثل رکعت اول به جا آورد و بعد از تشهد سلام دهد.

نماز احتیاط سوره و قنوت ندارد و باید آهسته خوانده شود.


در چه مواردی باید سجده سهو به جا آورده شود؟

در سه مورد باید سجده سهو را انجام داد:

وقتی نمازگزار در بین نماز سهوا حرف بزند.
اگر نمازگزار یک سجده را فراموش کند.
وقتی نمازگزار در نماز چهار رکعتی بعد از سجده دوم شک کند که آیا چهار رکعت خوانده است یا پنج رکعت-دربحث شکهای صحیح به این مورد اشاره شد.-

سجده سهو چگونه به جا آورده می شود؟

نمازگزار بعد از سلام نماز و اتمام آن، فورا نیت سجده سهو بیاد بکند و به سجده برود و هر کدام از اذکار سه گانه زیرا را که خواست بگوید:


بسم الله و بالله و صلی الله علی محمد و آله
بسم الله و بالله اللهم صل علی محمد و آل محمد
بسم الله و بالله السلام علیک ایها النبی و رحمه اللهِ و برکاتِه

پس از انکه یکی از اذکار بالا در سجده گفت باید بنشیند و دوباره سجده رود و یکی از ذکرهای بالا را بگوید و بعد بنشیند و بعد از خواندن تشهد سلام دهد.


و به برکت صلوات بر محمد و آل محمد

التماس دعا

یا علی

۲۷پاسخ به “چگونگی خواندن نماز احتیاط، موارد وجوب سجده سهو و چگونگی خواندن آن”

یک نظر بگذارید


6 + = یازده

بیشترین بازدیدها