فهرست مطالب
آمار بازدیدکنندگان

نماز شب اول هر ماه

بسم الله

در شب اول ماه دو رکعت نماز بخواند در هر رکعت بعد از حمد، سوره انعام بخواند و بعد از نماز از خداوند بخواهد که او را از هر ترس و دردی در امان دارد و نبیند در ان ماه امری را که مکروه او باشد.

یک نظر بگذارید