فهرست مطالب
آمار بازدیدکنندگان

اذان و اقامه

بسم الله

براى مرد و زن ، مستحب است پیش از نمازهاى یومیه ، اذان و اقامه بگویند، اما احتیاط مستحب این است که اقامه ترک نشود، مخصوصاً در نماز صبح و مغرب و براى کسى که به جماعت نماز نمى خواند.

 

اذان و ترجمه
اللّه اکبر (4 بار)
خداى تعالى بزرگ تر از آن است که او را وصف کنند.
اءشْهَدُ اءنْ لا اله إ لاّ اللّه (2 بار)
شهادت مى دهم که غیر از خدائى که یکتاست ، خداى دیگر سزاوار پرستش نیست .
اءشْهَدُ اءنَّ محمّداً رَسُولُ اللّه (2 بار)
شهادت مى دهم که حضرت محمّد صلّى اللّه علیه و آله فرستاده خداست .
اءشْهَدُ اءنَّ علیّاً وَلىُّ اللّه (2 بار)
شهادت مى دهم که حضرت على علیه السّلام ولىّ خدا بر همه خلق است .
حىّ على الصلاة (2 بار)
بشتاب به سوى نماز.
حىّ على الفلاح (2 بار)
بشتاب به سوى رستگارى .
حىّ على خَیْرِ العمل (2 بار)
بشتاب به سوى بهترین عمل .
اللّه اکبر (2 بار)
لا إ له إ اللّه (2 بار)
خدایى سزاوار پرستش نیست ، مگر خدایى که یکتا و بى همتا است .
اقامه
اللّه اکبر (2 بار)
اءشْهَدُ اءن لا إ له إ لاّ اللّه (2 بار)
اءشْهَدُ اءنَّ محمّداً رَسولُ اللّه (2 بار)
اءشْهَدُ اءنّ علیّاً ولىُّ اللّه (2 بار)
حىّ على الصلاة (2 بار)
حىّ على الفلاح (2 بار)
حىّ على خیر العمل (2بار)
قَدْقا مَتِ الصَّلاة (2 بار)
اللّه اکبر (2 بار)
لا إ له إ لاّ اللّه (1 بار)

 

یک نظر بگذارید