فهرست مطالب
آمار بازدیدکنندگان

مکروهات نماز

بسم الله الرحمن الرحیم

بعضی مکروهات نماز از این قرارند:

-مکروه است در نماز، صورت را کمى به طرف راست یا چپ بگرداند

-چشمها را برهم بگذارند

- آنها را به طرف راست و چپ بگرداند

 باریش و دست خود بازى کند-

- انگشتها را درهم نماید

-آب دهان بیندازد

-به خط قرآن یا کتاب و یا خط انگشتر نگاه کند

- و همچنین مکروه است هنگام خواندن حمد و سوره و گفتن ذکر، براى شنیدن حرف کسى ساکت شود، بلکه هرکارى که خضوع و خشوع را از بین ببرد مکروه میباشد.

-هنگامى که انسان خوابش مى آید و موقع خوددارى از بول و غایط، مکروه است نماز بخواند.

و همچنین پوشیدن جوراب تنگ که پا را فشار دهد، در نماز مکروه -است.


 

یک نظر بگذارید


− 3 = شش

بیشترین بازدیدها