فهرست مطالب
آمار بازدیدکنندگان

مکروهات نماز

بسم الله الرحمن الرحیم

بعضی مکروهات نماز از این قرارند:

-مكروه است در نماز، صورت را كمى به طرف راست يا چپ بگرداند

-چشمها را برهم بگذارند

– آنها را به طرف راست و چپ بگرداند

 باريش و دست خود بازى كند-

– انگشتها را درهم نمايد

-آب دهان بيندازد

-به خط قرآن يا كتاب و يا خط انگشتر نگاه كند

– و همچنين مكروه است هنگام خواندن حمد و سوره و گفتن ذكر، براى شنيدن حرف كسى ساكت شود، بلكه هركارى كه خضوع و خشوع را از بين ببرد مكروه میباشد.

-هنگامى كه انسان خوابش مى آيد و موقع خوددارى از بول و غايط، مكروه است نماز بخواند.

و همچنين پوشيدن جوراب تنگ كه پا را فشار دهد، در نماز مكروه -است.


 

یک نظر بگذارید