فهرست مطالب
آمار بازدیدکنندگان

نماز اول وقت صاحبش را دعا میکند

 بسم الله الرحمن الرحیم

عن ابی جعفر علیه السلام: قال: اول ما یحاسب به العبد، الصلوه فان قبلت قبل ما سواها ان الصلوه اذا ارتفعت فی وقتها رجعت الی صاحبها و هی بیضاء مشرقه تقول حفظتنی حفظک الله و اذا ارتفعت فی غیر وقتها بغیر حدودها رجعت الی صاحبها و هی سوداء مظلمه تقول ضیعتنی ضیعک الله

سفینه- البحار، ج2، ص44

امام باقر علیه السلام فرمود: اولین چیزی که بنده خدا بوسیله آن محاسبه می شود نماز است، اگر مورد قبول درگاه خدا قرار گیرد آنچه غیر از نماز است نیز قبول شود، همانا نماز اگر در وقت خودش بالا رود، بر می گردد پیش صاحبش در حالیکه سفید و نورانی است می گوید مرا حفظ کردی، خدا حفظت کند و اگر در غیر وقتش انجام گرفته شود بالا رود بدون آنکه حدود و مقرراتش انجام داده شود بر می گردد پیش صاحبش در حالی که سیاه و تاریک است می گوید مرا ضایع کردی خدا ضایعت گرداند

یک نظر بگذارید