فهرست مطالب
آمار بازدیدکنندگان

مناجات حضرت علی ع

بسم الله
روزای آخر ماه رمضونه، کم کم دیگه باید خداحافظی کرد، کم کم دیگه باید وداع کرد، ماه رمضون داره می ره، دارن سفره رو جمع می کنن.
خیلی دلم گرفته، بازم غریبی داره میاد سراغمون، بازم دلتنگی داره میاد.
سال دیگه هم زنده ایم؟ بازم مهمون خدا می شیم؟ اعتبار پرونده هایی که شب قدر برامون بستن حداقل اعتبارش یک سال هست؟
خیلی دلم گرفته! ماه رمضون داره میره! رو آوردم به مناجات حضرت علی ع!
دلم پره! از همه چیز! اما چقدر مناجات ادم رو اروم می کنه!
خدایا! خدا جونم! ماه رمضون، ماه مهربونی، ماه مهمونی داره می ره اما لطف و مهربونی تو که تمومی نداره! داره؟
خدایا! به دادم برس از روزی که نه مال و اندوخته های ثروتم به دردم می خورن و نه زن و بچه ای که یک عمر به خاطر راحتی و رفاهشون تلاش کردم.
هیچی به دردم نمی خوره و به کارم نمیاد الا کاری که از قلب سلیم و سالم از شرک و کبر و کینه و حسد حضور تو آورده باشم. الا اینا هیچی به سودم نیست و به کارم نمیاد.
الهی الامان!
خدایا پناه می برم به تو از روزی که ظالم پشیمان از روی گرداندن از راه حق و مسیر هدایت.
خدایا وحشت می کنم! می ترسم از روزی یعرف المجرمون بسیماهم از روزی که وقتی مردم به صورتم نگاه می کنن از صورت سیاه و کریهم متوجه مجرم بودنم می شن.
خدایا پناه می برم به تو از روزی که این فرصت هایی که تو این دنیا بهم می دی و عزت دارم تموم می شه و همه چهره واقعی منو می بینن!
اون روز چه کنم؟
وای از یوم تبلی السرائر
وای از روزی که پرده ها افکنده می شه.
خدایا! چقدر ضعیفم و در عین ضعفم چقدر مغرور
خدایا! چقدر ناتوانم و در عین ناتوانی چقدر خودخواه
روزی میاد که دیگه نمی تونم مثل این دنیا خطاهام رو به دوش فرد دیگه ای بندازم. اونجا پدر رو جای فرزند و فرزند رو جای پدر مجازات نمی کنن.
ان الله وعد الله حق
خدایا! پناه می برم به تو از روزی که دیگه معذرت خواهی سودی نداره.
خدایا! از روزی که دیگه دستور دادن و قلدری سودی نداره و کسی از صدای بلندم نمی ترسه و حرف حرف توست و فرمان فرمان تو به تو پناه می برم.
خدایا! از روزی که تنهاتر از این دنیا می شم، از روزی که همه ازم فرارمی کنن، روزی که از همه فرار می کنم به تو پناه می برم.
از روزی که پشیمونم چرا تو این دنیا برای پر کردن تنهاییم به غیر تو پناه بردم. روزی که تازه می فهمم فقط تویی که به درد می خوری و به درد می خوردی. از اون روز هم به تو پناه می برم.
مولای یا مولا
تو آقایی و من بنده و چه کسی بر بنده رحم می کنه الا آقا؟!
مولای یا مولا
تویی با عزت و اقتدار و من بنده ذلیل توام و چه کسی رحم می کنه بر ذلیل الا عزیز؟!
مولای یا مولا
تو غنی هستی و من فقیر و چه کسی رحم می کنه بر فقیر مگر غنی؟!
مولای یا مولا


یک نظر بگذارید