فهرست مطالب
آمار بازدیدکنندگان

نماز ظهر عاشورا

بسم الله

درخواست هایی رسیده که عزیزانی چگونگی خواندن نماز ظهر عاشورا و تعداد رکعات آن را جویا شده اند.

در روایات نماز مجزایی به نام نماز ظهر عاشورا نداریم. بلکه همان نماز ظهر روز دهم محرم به نام نماز ظهر عاشورا شهرت یافته است و هیچ نماز جدا با نیت جدا و احکام مجزایی وجود ندارد.

یا علی

یک نظر بگذارید