فهرست مطالب
آمار بازدیدکنندگان

نوشته های با برچسب ‘رفع حاجت’

روایات پیرامون اهمیت نمازهای مستحبی

بسم الله الرحمن الرحیم

 
تکمیل نماز واجب با نماز مستحبى
قال الباقر – علیه السلام -ان العبد لیرفع له من صلاته نصفها و ثلثها و ربعها و خمسها فما یرفع له الا ما قبل علیها بقلبه و انما امروا بالنوافل لیتم لهم مانقصوا من الفریضة
نمازى که بنده به جا مى آورد، گاهى نصف و گاهى یک سوم و گاهى چهارم و گاهى یک پنجم آن بالا برده مى شود، زیرا بالا برده نمى شود مگر آن نمازى که با توجه و حضور قلب باشد، مردم ماءمور به انجام نمازهاى مستحب شده اند تا نقص نمازهاى واجب آنان توسط مستحباب جبران شود. (بحارالانوار، ج ۸۷، ص ۲۸).

اهمیت نماز مستحبى :
حدیث قدسى :ما تقرب العبد الى بشى ء افضل مما افترضت علیه ، و ان العبد لیتقرب الى بالنوافل حتى احبه
بهترین چیزى که بنده را به من نزدیک نزدیک مى کند، فرایضى است که بر او واجب گرانیده ام و بنده با به جاى آوردن نافله به قدرى به من نزدیک مى شودکه او را دوست دارم . (اصول کافى ، ج ۱، ص ۳۵۲).

نماز و رفع حاجت
قال الصادق – علیه السلام -اذا اردت حاجة فصل رکعتین وصل على محمد و آل محمد وسل تعطه هنگام حاجت ، دو رکعت نماز بخوان و بر پیغمبر و آل او درود فرست و حاجتت را بخواه که به تو داده مى شود. (فروع کافى ، ج ۳، ص ۴۷۹).

انجام نماز پیش از واجب
قال رسول الله -صلى الله علیه وآله -یا اباذر! ایما رجل تطوع فى کل یوم و لیلة اثنتى عشرة رکعة سوى المکتوبة کان له حقا واجبا بیت فى الجنة
اى ابوذر! هر مردى که در شبانه روز – غیر از نمازهاى واجب – دوازده رکعت نماز بگزارد خداوند خانه اى در بهشت به او خواهد داد.(مکارم الاخلاق ، ص ۴۶۱).


قال الحسن بن على – علیه السلام -اذا اضرت النوافل بالفریضة فارفضوها
هرگاه نمازهاى مستحبى به نمازهاى واجب ضرر رسانید، آنها را ترک کنید. (تحف العقول ، ص ۲۶۷).


تاثیر نماز مستحبى
قال موسى بن جعفر – علیه السلام -صلوة نمازهاى مستحبى هر مؤ منى را به خداوند متعال نزدیک مى نماید. (تحف العقول ، ص ۲۹۷).


اکتفا به واجبات
عن الحسن العسکرى – علیه السلام -ان القلوب اقبالا و ادبارا فاذا اقبلت فاحملوها على النوافل و اذا ادبرت فاقصروها على الفرائض
به درستى که قلب گاهى آماده وگاهى خسته است ، زمانى که قلب شما آمادگى داشت و با نشاط و سرحال بود، آن را به انجام نوافل وادارید، و زمانى که خسته بود، به واجبات اکتفا کنید. (مستدرک الوسائل ، ج ۱، ص ۱۷۷).


شیعه على و کثرت نماز
قال الباقر – علیه السلام -انما شیعة على کثیرة صلاتهم کثیرة تلاوتهم للقرآن
شیعیان و پیروان خط على زیاد نماز مى گزارند، و زیاد تلاوت قرآن مى کنند. (صفات الشیعه ، ص ۴۳۶).


پرهیز از سستى در نماز
قال الصادق – علیه السلام -ایاکم و الکسل و ان ربکم رحیم یشکر القلیل ان الرجل لیصلى الرکعتین تطوعا یرید بهما وجه الله فیدخله الله بهما الجنة
ازسستى دورى کنید، زیرا پروردگار شما مهربان است و اندک را مى پذیرد هرآینه مرد دو رکعت نماز مستحبى براى خدا مى خواند و خداوند به سبب این دو رکعت ، او را وارد بهشت مى کند. (وسائل الشیعه ، ج ۳، ص ۳۰، اصول وافى ، ج ۲، ص ۶۱).

آمادگى براى نماز مستحبى
قال الصادق – علیه السلام – ان القلب یحیى و یموت فاذا حى فادبه بالتطوع ، و اذا مات فاقصره على الفرائض
همانا، قلب انسان مى میرد و زنده مى شود، پس وقتى که قلب زنده (و با نشاط) است او را به اعمال (نماز) مستحبى وادار کن و زمانیکه قلب مرده است ، به واجبات اکتفا کن . (مستدرک الوسائل ، ج ۱ ص ۱۷۷).


نماز و رفع مشکلات
عن الصادق – علیه السلام – قال :ما یمنع احدکم اذا دخل علیه غم من غموم الدنیا ان یتوضاء ثم یدخل المسجد فیرکع رکعتین ، یدعواالله فیهما اما سمعت الله یقول : و استعینوا بالصبر و الصلاة
وقتى در اثر فشار زندگى و حوادث روزگار مشکلاتى براى کسى پیش آمد، وضو بگیرد و به مسجد برود و دو رکعت نماز به جاى آورد، و خدا را بخواند. آیا شنیده اى که خداوند مى فرماید: از شکیبایى و نماز یارى جویید. (وسائل الشیعه ، ج ۵، ص ۲۶۳). 

بیشترین بازدیدها