فهرست مطالب
آمار بازدیدکنندگان

نوشته های با برچسب ‘صادق کریمی’

کتاب آل معشوق

بسم الله


کتاب آل معشوق نوشته محمد صادق کریمی همین امروز به دستم رسید و از سر کنجکاوی که به خاطر آشنایی دورادور با نویسنده کتاب داشتم خیلی زود تمومش کردم.

کتاب روایتیست از سه روز اعتکاف که نویسنده این تجربه رو در بزرگترین اعتکاف کشور به دست آورده است.

زیبا بود

www.mskarimi.ir