فهرست مطالب
آمار بازدیدکنندگان
آرشیو مطالب در دسته بندی ‘شعر و متن زیبا درباره نماز’

شب، باران، نماز

بسم الله الرحمن الرحیم

شب، باران، نماز

باز امشب هوس گریه پنهان دارم*****میل شبگردی در کوچه باران دارم
کسی از دور به آواز مرا می خواند*****از فراز شب بی راز مرا می خواند
راهی میکده گمشده رندانم *****من که چون راز دل می زدگان عریانم
ابر پوشانده در مخفی آن میخانه*****پشت در، باغ و بهار است و می افسانه
خرد خرد، همان به که مسخر باشد*****عقل کوچکتر از آن است که رهبر باشد
تا که شیرین کندم کام و برد تشویشم ***** آن می تلخ تر از صبر بنه در پیشم
باز امشب هوس گریه پنهان دارم*****میل شبگردی در کوچه باران دارم
حال من حال نماز است و دو دستم خالی*****راه من راه دراز است و دو دستم خالی
شب و باران و نماز است و صفا پیدا نیست***کدخدایان همه هستند و خدا اینجا نیست
پیش از این راه صفا این همه دشوار نبود*****بین میخانه و ما این همه دیوار نبود
باز امشب هوس گریه پنهان دارم*****میل شبگردی در کوچه باران دارم
مردم آن به که مرا مست و غزلخوان بینند**اشک در چشم من است و همه باران بینند
دیده می زده ماست که روشن شده است*جان چنان مرده رسوبی که همه تن شده است
بگذارید نسیمی بوزد بر جانم*****تا که از جامه خاکی بکند عریانم
دستها در ملکوت و بدنم در خاک است*****ظاهر آلوده ام اما دل و جانم پاک است
شب و باران و نماز است و هم آواز قنوت*****باقی مثنوی ام را بسرایم به سکوت


روانشاد احمد زارعی

نماز

بسم الله الرحمن الرحیم

همه جا را سکوت پر کرده
من به نرمی نماز می خوانم
نور مهتاب روی سجادست
لحظه ای سر به مهر می مانم
*
با صدایم که رنگ مهتاب است
آسمان را ز دور می شنوم
دوست دارم ز روی سجاده
با صدایم به آسمان بروم
*
شاپرک های شاد چشمانم
می نشیند روی مهر نماز
بوی مهتاب را که می شنوند
می کنند عاشقانه راز و نیاز
*
بوی مهتاب مثل بوی نسیم
از لب پشت بام می گذرد
ماه آرام و نرم می آید
از لب من، تمام می گذرد
*
می نشیند روی احساسم
شاپرکهای شاد چشمانم
همه جا را سکوت پر کرده
من به نرمی نماز می خوانم

جعفر ابراهیمی

سعی کن در نماز اول وقت

بسم الله الرحمن الرحیم


ذکر حق روح را صفا بخشد*****دل بیمار را صفا بخشد

ذکر حق می برد کدورت دل*****ذکر حق قلب را جلا بخشد

ذکر حق رحمت خدا باشد*****که به ما رحمت خدا بخشد

ذکر حق روح تشنه ما را*****آب از چشمه بقا بخشد

گر دعا حاصل عبادت هاست*****ذکر حق روح بر دعا بخشد

ذکر حق چیست خوبتر ز نماز*****که صفای درون به ما بخشد

هر که خواند نماز را بهتر*****ایزدش بهترین جزا بخشد

گر نمازت خدا پسند بود*****هر چه خواهی تو را خدا بخشد

خواندن یک نماز با اخلاص*****بتو تشریف اتقیا بخشد

سعی کن در نماز اول وقت*****که رهائیت از بلا بخشد

در خضوع و خشوع همت کن*****که نماز تو را بها بخشد

دولت قرب در نماز شب است*****وه گر این دولتت خدا بخشد

رونق بیشتر به طاعت ما*****سجده بر مهر کربلا بخشد

کربلا هست پایگاه نماز

کوی قربانیان راه نماز

بی ولای علی نبخشد سود


بی ولای علی نبخشد سود


سبب قرب داور است نماز*****فرق مومن ز کافر است نماز
در میان خدا و مخلوقش*****ارتباطی مکرر است نماز
بهترین فرصت سخن گفتن*****با خداوند اکبر است نماز
یاد حق نیست بهتر از این کار*****از عبادات برتر است نماز
مسلمین را ز مبدا و ز معاد*****روز و شب یادآور است نماز
طاعتی نیست بی نماز قبول*****روح طاعات دیگرست نماز
جسم و جان عقل و رای انسان را*****بسوی خیر رهبر است نماز
سپر آتش است روزه ولی*****ناجی روز محشر است نماز
نردبان تعالی مومن*****در مهمات سنگر است نماز
هم تسلای خاطر مسکین*****هم قرار توانگر است نماز
مجری حکم امر بر معروف*****عامل نهی منکر است نماز
طاعتی با چنین اهمیت*****که از اینهم مهمتر است نماز
بی ولای علی نبخشد سود*****که علی جان و پیکر است نماز
مهر آل علی است روح صلوه*****بر محمد و آل او صلوات

نماز بی ریا

نماز بی ریا


گفتم: کیستی؟
گفت: مسافر
گفتم: مقصد؟
گفت: دیار دوست
گفتم: از چه راهی؟
گفت: صراط مستقیم
گفتم: راهنما؟
گفت: انبیاء و اوصیاء
گفتم: نقشه راه؟
گفت: کتاب خدا
گفتم: توشه چی؟
گفت: نماز بی ریا
گفتم: به چه وقت؟
گفت: اذان صبحگاهی
گفتم: و دگر کی؟
گفت: ظهر و مساء؟
گفتم: آیا بس؟
گفت: مغرب و عشاء
گفتم:انشا الله تعالی


شهید نماز

شهید نماز

ارزش یار، یار می داند*****قدر گل را هزار می داند

قدر راز و نیاز شبها را*****چشم شب زنده دار می داند

قیمت گوهر شکسته دلی*****دیده اشکبار می داند

جز علی کیست آنکه در ره دین*****مرگ را افتخار می داند

مردن مرد را به بستر ناز*****مایه ننگ و عار و می داند

او که دلجویی ضعیفان را*****قرب پروردگار می داند

او که یاری به ظلم و ظالم را*****ستمی به شمار می داند

او که حال نماز خواندن را *****انس با کردگار می داند

عاقبت گشت در نماز شهید

شربت مرگ در نماز چشید

جنگ ما نیست جز برای نماز

جنگ ما نیست جز برای نماز


چون مهیا شوی برای نماز   


دیده پوش از همه سوای نماز


سیر در آسمان توحید است


ز ابتدا تا به انتهای نماز


صد و دو آیه است در قرآن 


که خدا می کند ثنای نماز


ابن عباس گفت در صفین 


که علی مرد جانفدای نماز


دیدم اندر فلک نگاه کند


 از پی فرصت ادای نماز


عرض کردم ه یا علی اکنون


وندرین صحنه نیست جای نماز


گفت بهر نماز می جنگیم 


جنگ ما نیست جز برای نماز


این علی و آن حسین فرزندش 


که فدا شد پی بقای نماز


آن حسینی  که خون بهاش خداست      


خون پاکش بود بهای نماز


ز نمازی که خواند در مقتل 


خلق را کرد آشنای نماز


دست عباس با علم افتاد 


تا نیفتند ز پا لوای نماز


خود و اصحاب با شهامت او


بر فشاندند سر بپای نماز


داد جان تا نماز جان گیرد 


کرد محکم ز خون بنای نماز


زآن به خاکش نماز ارزنده است 


که نماز از قیام او زنده است