فهرست مطالب
آمار بازدیدکنندگان
آرشیو مطالب در دسته بندی ‘کتاب شناسی نماز’

گل وضو

بسم الله الرحمن الرحیم

 آموزش وضو برای کودکان در قالب شعر  

گل، گل، گل وضو


سلام، سلام، ای بچه ها!
سلامی از یک آشنا
سلامی گرم و با صفا
به روی خندان شما

دسته گلی آورده ام
گلی به رنگ سفید، به رنگ زندگانی
گلی به رنگ آبی، به رنگ مهربانی
گلی به رنگ قرمز، به رنگ شادمانی

گلم که ار باغ خداست
شبیه آب چشمه هاست
زوشنی چشم شماست
چه خوشگل و چه با صفاست

دسته گلم را بو کنید
مثل گلی وضو کنید
به سوی قبله رو کنید
با خدا گفت و گو کنید

********************

با نام خدا، می گیرم وضو
نیت می کنم، از برای او

دست و پاهایم، صورت و مویم
می کنم تمیز، پیش از وضویم

گردی صورت، الان می شویم
بالا به پایین، از زیر مویم

اکنون کار ما، شستن دستهاست
اول، کدام دست؟ اول، دست راست

از روی آرنج، تا سر انگشت
می شویم با آب، یک مشت و دو مشت

مثل دست راست، دست چپم را
بالا به پایین، می شویم حالا

می کشم یک بار، مسح سرم را
بر جلوی سر، دست ترم را

بعد از مسح سر، مسح هر دو پاست
اما به ترتیب، اول، پای راست

جای مسح پا، انگشت تا مچ است
پایین تا بالا، می کشم با دست

وقت مسح پاست، می کشم حالا
روی پای راست، دست راستم را

اکنون می کشم، دست چپم را
روی پای چپ، پایین به بالا

آماده هستم، برای نماز
با یاد خدا، می کنم آغاز

گل وضو  به کوشش: عبد الرحیم موگهی  مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ر