فهرست مطالب
آمار بازدیدکنندگان

حدیث در باب فضیلت اذان و اقامه

اميرمومنان علي عليه السلام
«ليوذن لکم افصحکم، و ليومکم افقهکم؛
فصيح ترين شما بايد اذان بگويد و فقيه ترين تان بايد بر شما امامت کند. »
(دعائم الاسلام ج 1 ص 147)

یک نظر بگذارید