فهرست مطالب
آمار بازدیدکنندگان

از نیلی گذشته شده خاکستری!

بسم الله

انسان خلیفه اللهه دیگه .

خدا رو دیدی اون بنده ای که می دونه به غیر از در خونه او جای دیگه ای نمی ره ، خیالش از دستش راحته.

در عوض اونی که احتمال می ده شاید هر انی بره جای دیگه ای مرتب حواسش هست چیزی براش کم نذاره.

انسانه دیگه.

خلیفه اللهه دیگه

ادمایی که دور و بر ادم هستند و از بابت اونا خیالت راحته کلا بی خیالشون می شی. می دونی که هست دیکه. توجه بکنی و نکنی، به یادش باشی و نباشی، حواست باشه و نباشه

به هر حال او هست دیگه. می مونه. یه معادله هایی واسه خودش داره که می مونه.

حتی ادما گاهی واسه اینکه دیگران رو نگه دارن حاضر می شن همون ادمه ای که در هر حالی می مونه هزینه کنن واسه موندن و نرفتن ادمایی که تازه از راه رسیدن.

اما

از اونجایی که انسان فراموش کاره یادش می ره که ادما یه ظرف دارن و ظرف هر کسی یه گنجایشی داره و وقتی سر رفت، رفته دیگه.

سر رفت.

تا جایی که راه داره می ریزیم تو ظرفه بعد که پر شد می گیم ای وای

این که طوریش نبود، یهو چطور شد؟

به حد سر رفتن هنو نرسیده.

نصفه هم نشده.

اما خیلی دلخور و ناراحتم

5پاسخ به “از نیلی گذشته شده خاکستری!”

یک نظر بگذارید