فهرست مطالب
آمار بازدیدکنندگان

موارد وجوب وضو

براى شش چیز وضو گرفتن واجب است :


   اول : براى نمازهاى واجب غیر از نماز میت . 

نکته 1: اگر پیش از وقت نماز به قصد اینكه با طهارت باشد وضو بگیرد و یا غسل كند صحیح است .(1)
نکته 2: اگر قبل از وقت نماز براى آن وضو بگیرد،وضوى او صحیح است یا خیر؟ و در صورتى كه صحیح باشد، آیا بین اینكه وقت نماز نزدیك باشد یا نه ، فرقى هست یا خیر؟
نکته 3: وضویش صحیح است و وضو قبل از وقت و بعد از وقت مستحب است .
(2)

دوم : براى قضاى سجده و تشهد فراموش شده ،اگر بین آنها و نماز حدثى ازاو سرزده باشد؛مثلا بول كرده باشد.

حدث به چیزى گفته مى شود كه اگر براى انسان پیش آید براى نمازش بایستى وضو گرفته و یا غسل نماید، كه اگر حدث اصغر باشد براى نماز وضو مى گیرد و اگر حدث اكبر باشد بایستى براى نمازش غسل كند؛ حدث اصغر آن است كه سبب مى شودانسان براى نمازش وضو بگیرد؛ مانند بول كردن و… و حدث اكبر آن است كه موجب غسل مى گردد؛ مانند جنابت و…..

اگر انسان سجده و یا تشهدى را در نماز فراموش كند، دو صورت دارد: یا شك دارد كه به جا آورده یا نه و یایقین دارد كه انجام نداده است ،اگر صورت شك باشد یا در محل است یا از محل گذشته ، اگر شك كند و در محل باشد، بایستى به جا آورد و اما اگر شك كند و ازمحل آن گذشته باشد به شك خود اعتنایى نمى كند و اما اگر یقین داشته باشد كه به جا نیاورده ، چه در محل باشد و چه ازمحل گذشته باشد، بایستى برگردد و انجام دهد؛ مگر اینكه وارد ركن بعدى شده باشد؛ مثل اینكه وارد ركوع ركعت بعد شده باشد، كه اگر وارد ركوع شده و یا بعد از آن یقین پیدا كند، در اینجا حق برگشتن ندارد و باید بعد از سلام نماز آن سجده یا تشهد را قضا نموده و بعد از آن هم دو سجده سهو بنماید.

از مواردى كه وضو گرفتن واجب است ، جایى است كه سجده و یا تشهدى را فراموش كرده و بعد از نماز هم از قضا كردن آن غفلت كرده و سپس ‍ وضوى او باطل شده و حدثى هم كه وضوى او را باطل كرده حدث اصغر بوده كه در این صورت وقتى یادش آمد، بایستى وضو گرفته و رو به قبله نشسته و یك سجده یا تشهد را قضا نموده و بعد از آن دو سجده سهو هم به جا آورد.

سوم : براى طواف واجب خانه كعبه

چهارم : اگر نذر كرده یا عهد كرده یا قسم خورده باشد كه وضو بگیرد

پنجم : اگر نذر كرده باشد كه جایى از بدن خود را به خط قرآن برساند

ششم :  
براى آب كشیدن قرآنى كه نجس شده یا بیرون آوردن آن از مستراح ومانند آن درصورتى كه مجبور باشد دست یا جاى دیگر بدن خود را به خط قرآن برساند، ولى اگر معطل شدن به مقدار وضو بى احترامى به قرآن باشد، باید بدون اینكه وضو بگیرد، قرآن را از مستراح و مانند آن بیرون آورد، یا اگر نجس شده آن را آب بكشد و تا ممكن است از زدن دست به خط قرآن خوددارى كند و اما اگر ورق قرآن یا چیزى كه احترام آن لازم است ، مثل كاغذى كه اسم خدا یا پیغمبر یا امام بر آن نوشته شده و یاربت حضرت سیدالشهدا -علیه السلام در مستراح افتاده و بیرون آوردن آن – حتى با خرج كردن مبلغى امكان نداشته باشد، باید به آن مستراح نروند تا یقین كنند كه آنها به كلى از بین رفته اند.

نکته 1: رساندن جایى از بدن ، بدون طهارت (وضو، غسل یا تیمم ) به خط قرآن یا اسم خداوند متعال ، به هر زبانى نوشته شده باشد،حرام است و همچنین مس نام مبارك پیامبر و امام و حضرت زهرا -علیهم السلام اگر هتك و بى احترامى باشد، حرام است .(3)

نکته 2: در مورد آنچه كه در یادآورى اول گفتیم فرقى نیست كه آنچه مس ‍ مى شود جاز اسامى مقدس ج در قرآن باشد یا در جاى دیگرمانند بدن ، روزنامه ، الله جبه صورت ج طلا، و یا آرم جمهورى اسلامى و….(4)


پی نوشت ها:
1) توضیح المسائل ، مساله 320
2) توضیح المسائل ، مساله 321
3) توضیح المسائل ، مساله 317، 319
4) عروة الوثقى ، فى غایات الوضوء، مساله 8

یک پاسخ به “موارد وجوب وضو”

  • محب الله:

    درود خداوند برکسانی که در باره دین کوشش میکند تا کسی را بیاموزاند خدایا خودت توانایی بیشتر نصیب حال ماگردان

یک نظر بگذارید


Warning: Undefined variable $user_ID in /home/etrenamaz/public_html/wp-content/themes/izidreams/izidreams/comments.php on line 201