فهرست مطالب
آمار بازدیدکنندگان

اهمال کاری

بسم الله

سلیس و روان بود.

علل رو خوب بررسی کرده بود ولی برای درمان مستقیما راهی رو پیشنهاد نداده.

با دقت در علل اهمال کاری و برطرف کردن انها می توان به راه حل دست یافت.

به هر حال کتاب مفیدی بود.

10پاسخ به “اهمال کاری”

یک نظر بگذارید