فهرست مطالب
آمار بازدیدکنندگان

حدیث در باب فضیلت اذان و اقامه

و امّا الادان فيحشر مودن امّتي مع النبيين و الصّديقين و الشّهداء؛ …
و اما اذان، پس اذان گويان امّتم با پيامبران و صديقان و شهيدان محشور مي شوند.»
(الاختصاص ص 33)

یک پاسخ به “حدیث در باب فضیلت اذان و اقامه”

یک نظر بگذارید