فهرست مطالب
آمار بازدیدکنندگان

به یادشان!

بسم الله

به یاد و بهانه شهید آوینی و شهید صیاد شیرازی


دوستی شب عملیات با من گفت:

کاش مدعیان این حس غریب را در می یافتند؛

این وجد آسمانی را که گویی همه ذرات بدن انسان،

در سماع وصلی راز آمیز عین لذت شده اند.

نه آن لذت، که هر حیوان پوست داری که حواس پنج گانه اش از کار نیفتاده است،

حس می کند الذ لذات را

گفتم:

عزیز من! مدعیان را به خویش واگذار!

خدا این حس را به هر کسی نمی بخشد؛ توفیقی است و توفیقی؛ هر دو.

او رفت  شهید شد و من وقتی بالای جنازه خون آلودش نشسته بودم

به یقین رسیدم که

"شهدا از دست نمی روند، به دست می آیند."

شهید آوینی

یک نظر بگذارید