فهرست مطالب
آمار بازدیدکنندگان

مناجات صحيفه سجاديه

بسم الله الرحمن الرحيم

خداي من!

اي كسي كه ستار العيوبي و عيبهاي ما رو تو چشم همديگه مي پوشوني اما خودت آگاه و بصير بر همه اموراتي و چيزي بر تو پوشيده نيست.

مگه ميشه چيزي رو كه خودت به وجود آوردي از اون بي خبر باشي؟!

درسته كه از ناشكري حساب نعماتي رو كه به ما عطا كردي از دستمون در رفته اما

مگه ميشه شمار نعمتهايي رو كه به ما دادي رو نداشته باشي؟!

مگه ميشه چيزي كه خودت تدبرش رو مي كني ازش بي خبر باشي؟!

همه موجودات رو تو روزي مي دي

مگه ميشه كسي كه روزيش رو تو بهش رد ميكني از تو فرار كنه؟!

فقط و فقط يه خونه هست كه اون خونه هم مال توست و صاحب خونه تويي

وقتي فقط و فقط يه خونه باشه آدم به غير صاحب اون خونه به كي مي تونه پناه ببره؟!

سبحان الله!

كسي كه از تو بشتر مي ترسه يعني از بقيه داناتره.

كسي كه بيشتر از همه به فرمان تو عمل مي كنه يعني از بقيه متواضع تره.

 ملكا ذكر تو گويم كه تو پاكي و خدايي

اما كسي كه با اينكه تو روزيش رو مي دي باز از تو فرار مي كنه و به كس ديگه اي پناه ميبره يعني از بقيه پست تره.

سبحان الله!

اگه كسي بخواد براي تو شريكي قائل بشه و فرستادگان تو رو تكذيب كنه

با اين كارش از سلطنت تو چيزي رو كم نمي كنه

هي كي بخواد غير تو رو بپرسته آخر الامر سر و كارش با خودته

و اوني كه ديدار تو رو ناپسند مي دونه حيات جاودانه اي نداره.

سبحان الله!

چه بزرگ است مرتبه ات!

و قاهر است سلطنتت!

و شديد است نيرويت!

و نافذ است فرمانت!

سبحان الله!

براي همه آنچه را كه به وجود آورده اي مرگ را رقم زده اي.

چه بندگان خوبت كه اهل توحيد هستند

و چه آن كساني كه نافرماني ات كرده و به كفر گرائيده اند

و همگي طعم مرگ را مي چشند

و بازگشت همه به سوي توست

انا لله و انا اليه راجعون

سبحان الله!

پاك و والا و برتري!

لا اله الا الله

تنهايي و شريكي براي تو وجود ندارد

به تو روي مي آورم

و

فرستادگانت را تصديق كردم

و

كتابت را پذيرفتم

و

به هر معبودي جز تو كافر شدم

و

از هر كه غير تو عبادت كرده بيزارم.

خداوندا!

شبهايم را در حالي صبح مي كنم و روزهايم را به شب مي رسانم

كه عمل خود را در پيشگاهت اندك شمرده

و

به گناه خويش اعتراف دارم

و

به خطاهايم اقرار مي كنم

عملم مرا به عرصه هلاكت برده

و

هوسم مرا به تباهي انداخته

و

شهواتم مرا محروم نموده

مولاي من!

از تو درخواستي دارم و حاجتي را به درگاهت آورده ام.

كسي از تو درخواست مي كند كه به سبب آرزوهاي دور و دراز به لهو و بيهوده كاري پرداخته

و

بدنش به خاطر سلامتي از عبادت و ياد تو بي خبر مانده

و

دلش به خاطر فراواني نعمات تو و غفلت از تو به خوشي دنيا خوش شده

و

از عاقبت كار و اعمالش غافل شده

كسي به درگاه تو خواسته و حاجتي رو آورده

كه آرزو بر او غالب شده

و

هواي نفس گرفتارش كرده

و

دنيا بر او دست يافته

و

مرگ بر سرش سايه انداخته

به درگاه تو خواسته اي دارم

در حالي كه گناهانم را بسيار مي دانم

و

به خطاهاي خود معترفم

از تو مي خواهم

چون به غير از تو كسي را ندارم تا اجابت خواسته ام را به او واگذار كنم

و سرپرست و بزرگتري كه از درونم با خبر باشد و از خواسته ام آگاه باشد را ندارم.

براي من پناهگاهي از تو جز به سوي تو نيست.

بارالها!

از تو به حقي كه بر همه مخلوقات داري

و

به اسماء حسنايت كه به پيامبرت فرمان دادي تا تو را با آن نامها بخواند

و

به بزرگي ذاتت كه هيچ گاه كاستي ندارد و دگرگون نمي گردد و تغيير حال نميدهد و فناپذير نيست

مسئلت دارم

و

از تو مي خواهم

كه بر محمد و آلش درود فرستي

و

مرا با عبادت خود از غير خودت بي نياز سازي

و

با ترس خود قلبم را از اندوه دنيا تسليت دهي

و

اكنون كه براي اجابت خواسته ام به تو روي آورده ام

مرا با دستي پر از كرامتهاي فراوانت بازم گردان

چرا كه به سوي تو مي گريزم

و

از تو مي ترسم

و

ايمان به آن دارم كه تنها تو توان رد حوائجم رو به من داري

و

تنها تو را مي خوانم

و

به تو پناه مي آورم

و

به تو اطمينان دارم

و

از تو ياري مي خواهم

و

به تو ايمان دارم

و

بر تو توكل مي كنم

و

بر جود و كرمت اعتماد مي نمايم.

و

خوب مي دانم كه حاجتم را مي دهي

چرا كه هر آنچه را كه از تو نخواستم به من دادي

پس اكنون كه از تو مي خواهم

حتما مي دهي

يا غياث المستغيثين

اياك نعبد و اياك نستعين

**********************************

هنوز خيلي مونده تا آدم بشم

امام ره مي گفتند:

ملا شدن چه راحت

آدم شدن محاله

دعا کنيد خدا توفيق عمل بده.

********************

و به برکت صلوات بر محمد و آل محمد

التماس  دعا

يا علي

یک نظر بگذارید