فهرست مطالب
آمار بازدیدکنندگان

مناجات صحيفه سجاديه

يا لطيف!

ارحم عبدك الضعيف

الهي! اي كسي که گره گشاي همه مشكلات لاينحلي.

اي كسي كه با ياد تو تحمل سختيها و نا گواريهاي زندگي آسون ميشه.

خدايا! تو همون كسي هستي كه هر كسي با هر دين و عقيده اي وقتي ديد ديگه كاري از دست خودش و بشر مثل خودش بر نمياد به يه نيروي ديگه اي متوسل ميشه و اون نيرو تويي.

تو هموني هستي كه به همه نعمت رحمانيت خودت رو عطا كردي، چه خوب، چه بد.

پروردگارم! روزگار با قدرت تو در حال چرخشه و هر چيزي، جاندار و بي جان با قدرت تو حركت مي كنه.

همه چيز به فرمان توست.

خديا! با اينكه بنده بدي ام و وقت خوشي به سراغت نميام، وقت ناخوشي و گرفتاري ياد تو ميفتم.

بازم تو خلوت خودم وقتي كه از همه جا نا اميد شدم فقط يكي رو صدا مي زنم:

خدا!

تو تنهاييام فقط خدا خدا مي كنم.

هر چند اون موقع بازم طلبكارتم و مي گم:

خدا!

اگر در خونت نيام مي گي چرا نيومدي؟!

حالا هم كه اومدم چرا جوابم رو نمي دي؟!

خوب مي دونم كه عاشق ناله ها و ضجه هاي مني

خوب مي دوني كه وقتي بهم دادي ميرم و ديگه بر نمي گردم تا مشكل بعدي

اما بازم مي دي و راهيم مي كني

دم در برام ايينه قران درست مي كني، آب پشت سرم مي ريزي.

درد دلها با خدا كردن خوش است/اشك را مشكل گشا كردن خوش است/در ميان خلوت شبهاي هجر/با دو چشم تر دعا كردن خوش است

لحظه اخر كه توي آب رو نگاه مي كنم و لاي قران رو باز مي كنم صدام مي زني و بهم مي گي:

بنده من هر چند كه مي دونم حالا كه داري مي ري ديگه پيشم نمياي، اما بازم معرفتي كن و گهگاهي سراغم بيا.

اگر چه دوستم نداري

اما خيلي دوستت دارم

اگر چه وقتي مشكل داري سراغم مياي اما من مدام مواظبم كه خاري به پات نره اگه هم سر راهت سختي ميزام چون ديگه خيلي دلتنگت ميشم.

مي گم: خدا! قول ميدم زود به زود بيام.

به صورتم لبخندي مي زني و پيشونيمو مي بوسي در گوشم مي گي: واقعا؟

خدايا هيچ مشكلي حل نميشه الا اينكه تو بخواي.

خداي من! حالا هم بلايي بر من وارد شده كه سختي و ثقل اون منو در هم شكسته و گرفتاريهايي بر من حمله ور شده كه تحملش براي من دشواره.

خودم خوب مي دونم كه همه اينها نشونه قدرت توست تا اينكه بهم بفهموني نه به خوشي اين دنيا اعتمادي هست نه به ناخوشيش.

خدايا! چيزي رو كه تو بياري الا خودت كسي توانايي اين رو نداره كه پس ببره،

چيزي رو كه تو دشوار مي كني الا تو كسي نمي تونه آسونش كنه،

كسي رو كه تو ذليل كني الا تو كسي نمي تونه عزيزش كنه.

پس خدايا! بحق محمد و ال محمد در آسايش را برويم باز كن.

و به قدرتت صولت سلطان غم را در ميدان حيات من بشكن.

و مرا در موردي كه از آن شكوه دارم به عنايت و احسانت كامياب كن.

و به درخواست من شيريني اجابت را بچشان.

و از سوي خودت رحمت و گشايشي دلخواه نصيبم فرما،

و برايم نجات و خلاصي سريع از گرفتاريها مقرر كن.

و مرا به خاطر چيرگي غم از رعايت واجبات و به كار بستن مستحبات خود باز مدار.

چرا كه من به سبب آنچه به سرم آمده بي تاب و توان شده و قلبم از تحمل آنچه در زندگي ام رخ نموده لبريز از اندوه گشته و تو به رفع گرفتاري ام و رفع آنچه در آن افتاده ام توانايي

پس قدرتت را درباره من به كار بر.

گرچه!

از جانب تو مستحق نيستم.

********************************

خب! اگه الان هر کدوم داريد توي تنهايي خودتون با خداي خودتون راز و نياز مي كنيد خواهشا عطر نماز رو هم فراموش نكنيد.

چرا؟

چون خداوند به پيامبرش ميگه: يا رسول الله! به زباني مرا بخوان كه با آن زبان معصيت من نكرده باشي تا اجابت كنم دعاي تو را.

پيامبر مي گويد: خدايا! با اين زبان بارها گناه كرده ام پس چگونه بخوانم تو را تا مستجاب نمايي دعايم را؟

خداوند مي فرمايد: ‌به برادر مسلمان خود بگو تا تو را دعا كند چرا كه تو با زبان او معصيت من نكرده اي.

اما

اين مناجاتي رو هم كه بالا خونديد دعاي هفتم صحيفه سجاديه دعايي كه اما سجاد ع به هنگامي كه مهمي دست مي داد با اين دعا با خدا راز و نياز مي كردند هست البته با كمي دخل و تصرف.

و به بركت صلوات بر محمد و ال محمد

التماس دعا

يا علي

یک نظر بگذارید